FILIP DOUŠEK - HEJNO BEZ PTÁKŮ

Hejno bez ptáků je román o západní civilizaci a její slepé skvrně, který jeho autor Filip Doušek psal 12 let. Román mluví o novém způsobu myšlení, které se rodí všude kolem nás. Mění lidské vztahy, chování firem i celých společností. Vede k od hierarchií k sítím; od Bible k Wikipedii; od pravdy ke vztahům. Výstava realizovaná v rámci projektu ARTWALL:LINK tento nový svět evokuje ztvárněním dynamické verze knihy, v níž si metro-cestovatel v náhodném setkání s některou ze stránek tvoří svůj vlastní obraz; vždy neúplný, proměnlivý a doplňující se s pohledy spolucestujících. Vystavené vizuály mají dvojí podobu: první z nich tvoří přetištěné jednovětné citáty z románu, druhou pak reálné stránky, vytrhané z prvního prototypu knihy.

Výstava probíhá v listopadu 2012, v pěti samostatných vagonech linky metra A

Více informací o knize naleznete na www.hejnobezptaku.cz a fb.com/hejnobezptaku