Kundy Crew: Neměla provokovat

Vyšívání jako feministický protest

Tisková zpráva k projektu Artwall 2015

Výstava proběhne od 1. 5. 2015 do 31. 7. 2015 v prostorách galerie Artwall (opěrná zeď Letenských sadů na Nábřeží Kapitána Jaroše a Edvarda Beneše).

Vernisáž se uskuteční 1. 5. 2015 od 18:00 na plovoucím baru U Bukanýra, Nábř. Ludvíka Svobody.

Jako doprovodný program k výstave proběhne dne 2.5. 2015 od 15.00 vyšívací workshop s Kundy Crew v Autonomním sociálním centru Klinika, Jeseniova 60, Praha. Vstup volný.

Výstava slovenské aktivisticko-umělecké skupiny Kundy Crew má formu monumentálních reprodukcí výšivek umístěných ve veřejném prostoru. Členky skupiny se pomocí této tradiční techniky vyjadřují k aktuálním společenským otázkám: k roli žen ve společnosti, k homofobii, nacionalismu a nebo k právu žen na vzpouru. Název výstavy "Neměla provokovat" ironicky odkazuje k představě „zaslouženého“ trestu pro všechny ženy, které si dovolí vybočit z řady.

Banální rčení se v jejich podání proměňují v provokativní prohlášení typu: „Bijem sa ako baba.“, „Mama je len jedna. Alebo aj dve!" Tyto jednoduché věty prozrazují snahu zpochybnit zažité pravdy a narušit stereotypy. K volbě techniky autorky podotýkají: „Líbil se nám kontrast mezi precizní technikou vyžadující trpělivost a rozčilenými větami, které nestačilo jen tak napsat na papír.“ Výstavu v galerii Artwall pak autorky komentují následovně: „Vyšívaní, coby v minulosti ryze ženská činnost, na jednu stranu symbolizovalo izolaci žen v domácnosti, ale zároveň to byl pro ženy jeden z mála akceptovatelných výrazových prostředků. Vytržení této techniky ze „svatyně“ domácnosti a její umístnění do veřejného prostoru nás vede k zamyšlení a přehodnocení postojů k daným tématům. Křížkový steh jako médium, které v sobě nese určitý konzervativizmus, se takto stává nositelem radikálních poselství a pomáhá vytvářet nové „tradice“, které nejsou založené na předsudcích a stereotypech."

Autorky ze skupiny Kundy Crew se ve své tvorbě vyjadřují k tématu feminismu. Výstava „Neměla provokovat" představuje feminismus jako legitimní postoj, za který se není nutné stydět, ani se vůči němu vymezovat, ať už v umění nebo v občanském životě. Autorky ze skupiny Kundy Crew se k feminismu hlásí: respektují stejná práva obou pohlaví a vystupují proti společenským předsudkům spojeným s pevně danými rodovými rolemi. "Místo žen bylo velkou část dějin v domácí sféře, do které patřily i výšivky. Vstup výšivek s feministickými hesly do veřejného prostoru symbolizuje narušení a změnu tradičních rodových rolí." uvádí k výstave kurátorka Lenka Kukurová.

Projekt Artwall byl iniciován Centrem pro současné umění Praha o.p.s., v současnosti výstavní program realizuje c2c Kruh kurátorů a kritiků.
Projekt je realizován pod záštitou radního hl. m. Prahy, Jana Wolfa.
Partnery projektu jsou hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR. Mediálními partnery projektu jsou Aktuálně.cz, Radio 1, Artmap, Goout.cz a Kulturissimo.cz.

Kontakty:
Kundy Crew: mail@kundycrew.com
Kurátorky: Zuzana Štefková, zuzana@artwallgallery.cz, Lenka Kukurová, lenka@artwallgallery.cz
Kontakt pro média: Lenka Ginther, info@artwallgallery.cz